Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Treenaamo ja sen perustajayritys Kuntomo Oy (myöhemmin Kuntomo Oy) kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Treenaamo ja siten sen perustajayritys Kuntomo Oy kerää tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, esimerkiksi sähköpostilistalle liittyminen.

Yksityisyys ja tietosuoja

Sekä Treenaamon että Kuntomo Oy:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Treenaamo.fi tai kuntomo.fi -sivuilla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisterinpitäjä

Treenaamo.fi sivuston perustajayritys Kuntomo Oy, y-tunnus 2507500-9

www.kuntomo.fi ja www.treenaamo.fi

puh. 044 9766 137

Sähköposti: info(at)treenaamo.fi

Rekisterin nimi

Treenaamon ja Kuntomo Oy:n sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Treenaamon ja Kuntomo Oy:n asiakkaan ja Treenaamon tai Kuntomon välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään sekä Treenaamo että Kuntomo Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkaille ja uutiskirjeen tilaajille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisteröityjen ryhmät

  1. a) Henkilö on tilannut ilmaista koulutusaineistoa Treenaamosta ja samalla Treenaamon ilmaisen uutiskirjeen tai
  2. b) Henkilö on ostanut jonkun maksullisen Treenaamon verkkokurssin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi

Sähköpostiosoite

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Treenaamon ja Kuntomo Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Treenaamon ja Kuntomo Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Treenaamo ja Kuntomo Oy on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Kuntomo Oy:lle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Treenaamo ja Kuntomo Oy oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Treenaamon tai Kuntomo Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Kuntomo Oy:n postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia Treenaamon tai Kuntomo Oy:n asiakaspalveluun. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Kuntomo Oy:lle, ks. yhteystiedot yllä.